วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 4:06 AM
bcclivingcareservice.com
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 4:06 AM

ตรวจ defect บ้าน นิยาม และ หลักการตรวจบ้าน อย่างสังเขป ให้คุณได้เข้าใจ และทราบวิธีในการแก้ปัญหา defect

ตรวจ defect บ้าน เปรียบได้เหมือนการตรวจสอบสินค้าอย่างหนึ่ง ที่ต้องตรวจสอบว่าสินค้านั้นอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ โดยปกติแล้วการที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น มูลค่าของสินค้าก็เป็นปัจจัยหนึ่ง ในการตัดสินใจเช่นกัน สินค้าที่มีมูลค่าไม่สูงมากนัก การตัดสินใจจะซื้อคงทำได้ไม่ยาก แต่กับบางสินค้าเป็นของชิ้นใหญ่ที่มีมูลค่าสูงมากๆ เช่น บ้าน ที่ต้องใช้เงินเก็บสะสม หรือต้องไปกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อใช้ซื้อบ้านในฝันสักหลัง การตัดสินใจคงจะยากขึ้นเป็นทวีคูณ และสินค้าที่มีราคาสูง ก็มาพร้อมกับความคาดหวังในคุณภาพของตัวสินค้า ดังนั้นการ ตรวจบ้าน เพื่อดูว่าบ้านที่จะซื้อในอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมเข้าอยู่ การใช้งานฟังชันก์ในส่วนต่างๆ ที่สามารถใช้ได้ปกติ ได้มาตรฐาน ก่อนตัดสินใจโอนเงินส่วนที่เหลือ ในการรับโอนกรรมสิทธิ์ เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง

ความของคำว่า defect คืออะไร และการ ตรวจ defect บ้าน ทำได้อย่างไร ?

Defect คือ ข้อบกพร่องหรือจุดตำหนิที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง เรียกทับศัพท์ว่า Defect ซึ่ง Defect สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

1. Defect ที่เห็นได้ชัดเจน เป็น Defect ที่สามารถเห็นได้ด้วยการมอง การสังเกตหรือการตรวจสอบอย่างถูกวิธีก็จะพบได้อย่างชัดเจนภายหลังจากที่มีความบกพร่องหรือมีปัญหากิดขึ้น โดยส่วนมากที่พบเห็นได้โดยง่าย มักจะเป็น Defect ของงานสถาปัตยกรรมและความสวยงามที่สามารถมองเห็นได้ทันที ยกตัวอย่างเช่น งานสีตามบริเวณต่างๆ ที่เก็บสีไม่เรียบร้อย เป็นด่าง สีไม่เท่ากันหรือมีคราบเปื้อน , ยาแนวซิลิโคนตามจุดรอยต่อ ไม่ตัดขอบคมหรือยาแนวซิลิโคนไม่เต็มช่องรอยต่อ, รอยแตกหรือรอยร้าวตามผนังและกระเบื้อง และความสะอาดตามจุดต่างๆ

ตรวจ defect บ้าน แนะแนวหลักการ ให้พร้อมเข้าอยู่ - P2

2. Defect ที่แฝงเร้น เป็น Defect ที่มีอยู่และเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถมองเห็นหรือสังเกตได้ โดยส่วนมากมีโอกาสจะปรากฏให้เห็นเมื่อใช้งานไปแล้วระยะหนึ่ง เช่น น้ำรั่วซึมบริเวณข้อต่อของอุปกรณ์ในห้องน้ำและห้องครัว (อาจได้ยินน้ำหยด, อุปกรณ์ Outlet มีเสียงแปลกๆ หรือเสียงปั๊มน้ำดังเป็นระยะ), ขอบมุมกระเบื้องพื้นแตกร้าวหลังการใช้งานไปสักระยะหนึ่ง จากสาเหตุผู้เข้าอยู่เดินเหยียบจุดที่มีโพรงอากาศใต้กระเบื้อง, มุมประตูหน้าต่างแตกร้าวรวมไปถึงผนังจากสาเหตุการไม่มีเสาเอ็น/ทับหลัง หรือการทรุดตัวของดินจากการบดอัดที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ

ตรวจ defect บ้าน แนะแนว นิยาม และ หลักการ ในการตรวจบ้าน ให้พร้อมเข้าอยู่

วิธีการแก้ไข Defect สามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธี ตามความหนักเบาของสาเหตุ รวมไปถึงผลกระทบและความเร่งด่วน

1. ควรแก้ไขเร่งด่วน เป็น Defect หลักที่มีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและการใช้งาน ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน หากไม่แก้ไขอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าอยู่หรือต่อบริเวณข้างเคียงได้

2. ควรแก้ไขแต่ไม่เร่งด่วน เป็น Defect รองที่ประเมินไว้ว่าหากปล่อยไว้นานเกินไปและไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันเวลา อาจจะพัฒนากลายเป็น Defect หลักได้ มีโอกาสสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างและเป็นอันตรายต่อผู้เข้าอยู่ได้เช่นกัน

3. ควรเฝ้าระวัง เป็น Defect ที่ยังไม่จำเป็นต้องแก้ไขในขณะนี้ แต่ควรเฝ้าสังเกตติดตามเป็นระยะๆ เนื่องจากหากแก้ไขซ่อมแซมทันที อาจจะมีผลกระทบต่อจุดอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่อมแซมที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น เพราะการแก้ไขซ่อมแซมที่เร็วเกินไป ยังไม่สามารถระบุทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเกิดขึ้น

 

อย่างไรก็ตามสาเหตุของการเกิด  Defect ก็เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ตรงตามแบบ ด้อยคุณภาพ ทำให้มีโอกาสเสียหายเร็วกว่าที่ควรจะเป็นและบั่นทอนอายุการใช้งานในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ทำงานขาดการดูแลบำรุงรักษาจนทำให้สร้างความเสียหายต่อตัวบ้าน หรือเกิดจากขั้นตอนการทำงานที่ผิดหลักการทางวิชาการ แต่สาเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือความผิดพลาดจากฝีมือของคนทำงาน (human error) เพราะการสร้างบ้านเป็นงานทำมือ (Handmade) ประเภทหนึ่ง อาจจะไม่ได้ความสมบูรณ์เรียบร้อย เป๊ะ 100 % ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อ ดังนั้นวิธีการ ตรวจรับบ้าน จึงควรตั้งอยู่บนมาตรฐานที่ดีโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อให้สามารถตรวจบ้านได้ทันเวลาครบทุกจุด ทุกฟังชันก์การใช้งาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผู้ซื้อได้บ้านที่พึงพอใจมากที่สุด มีประสบการณ์ใช้งานที่ดีหลังจากเข้าอยู่

เกร็ดความรู้