วันที่ 7 ธันวาคม 2566 10:04 AM
bcclivingcareservice.com
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 10:04 AM

Tags : ตรวจคอนโด

ตรวจคอนโดเอง ทำได้ไม่ยาก เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ศึกษาจุดที่ต้องตรวจ และทำรายงานสรุปการตรวจ เพื่อให้โครงการแก้ไขต่อไป
อย่า โอนคอนโดก่อนตรวจรับ มิเช่นนั้น ถ้าเจอปัญหาใหญ่ อาจจะไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ห้องที่ได้ไม่สมบูรณ์
ตรวจคอนโดก่อนโอน สิ่งที่ผู้ซื้อคอนโดทุกท่านควรทำ เพื่อให้แก้ไขจุดบกพร่อง และเข้าอยู่ในอย่างมีความสุข